خیلی راحت مشاورت را پیدا کن

با من و مشاور راحت جستجو کن

مشاورت را جستجو کن

با جستجوی فهرست متخصصان، مشاور یا مرکز مورد نظرت را پیدا کن

اطلاعاتش را مشاهده کن

اطلاعات کامل مربوط به مشاور یا مرکز مورد نظرت را بررسی کن

برای گرفتن نوبت اقدام کن

حالا با تماس با مشاور یا مرکز مورد نظرت، ازش نوبت بگیر

متخصصان و مراکز پربازدید

 

من‌ و مشاور ، سامانه جامع معرفی متخصصان سلامت‌روان

سایت من‌ و مشاور، سامانه جامع معرفی متخصصان سلامت‌ روان می‌باشد. این سامانه با هدف تسهیل دسترسی کاربران به اطلاعات متخصصان حوزه سلامت‌ روان، مراکز مشاوره و مراکز ترک اعتیاد طراحی شده است. کاربران همچنین می‌توانند از کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی حوزه سلامت‌ روان مطلع شوند. در این سامانه، فهرستی از سخنرانان حوزه سلامت‌ روان نیز در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.