جستجو سخنران
دکتر مجتبی طغیانی

دکتر مجتبی طغیانی

دکتری روان‌شناسی (گرایش بالینی) از دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه، مدرس کارگاه های مهارت های زندگی، متخصص و پژوهشگر اصلاح سبک زندگی