آزمون: شما مبتلا به کدام نوع، انزال زودرس هستید؟

همانطور که قبلاً گفتم سه مسئله قبلی که در مورد آن ها صحبت کردم اگر به صورت دائمی ـ یعنی در تمام طول عمر ـ وجود داشته باشند؛ شما مبتلا به انزال زودرس مزمن هستید. این بدین معناست که این مشکل از زمان تجربه اولین رابطه جنسی شما تا کنون همواره ادامه داشته است. برخی از مردان، انزال زودرس اکتسابی[1] دارند. از این نوع از انزال زودرس، با عنوان انزال زودرس موقعیتی نیز نامبرده می شود و شما تا قبل از آن هیچ مشکلی درزمینه انزال زودرس در رابطه جنسی تان نداشته اید. انزال زودرس اکتسابی، ممکن است به خاطر نگرانی های روانشناختی، رابطه ای یا بیماری های جسمانی مثل اختلال نعوظ یا سرطان پروستات ایجاد شود. کتاب حاضر، برای کمک به کسانی که مشکل انزال زودرس مزمن دارند نوشته شده است اما می تواند برای سایر اَشکال این اختلال، نیز مفید باشد. به سوالات زیر پاسخ دهید تا نوع انزال زودرس خود را متوجه شوید:

1) آیا شما در طول زندگیتان با مشکل انزال زودرس مواجه بوده اید؟

2) آیا در تمامی موقعیت های رابطه جنسی شامل مقاربت جنسی، رابطه جنسی دهانی و تحریکات لمسی، دچار انزال زودرس می شوید؟

3) آیا از سلامتی کامل برخوردار هستید؟ آیا مشکلاتی مانند عفونت پروستات، ضایعه نخاعی، تصلب چندگانه شراین (ام اس) یا سایر بیماری­های مرتبط با انزال زودرس را دارید؟

4) آیا از داروهایی مانند آرام بخش ها، مواد مخدر، افیدرین[2]، پزودوافدرین[3] (که در برخی از داروهای سرماخوردگی یا ضد احتقان یافت می شوند) استفاده می کنید؟

اگر پاسخ شما به سه سوال اول، «بلی» وبه سوال چهارم، «خیر» است؛ احتمالاً شما مبتلا به انزال زودرس مزمن هستید. اگر به دوسوال اول، پاسخ «نه» و به سوالات سوم و چهارم، پاسخ «بلی» داده اید؛ احتمالاً مبتلا به انزال زودرس اکتسابی هستید.

منبع

Kerner, I. (2010). Good in Bed Guide to Overcoming Premature Ejaculation. Good in Bed Guides​

 


[1] acquired

[2] ephedrine

[3] pseudoephedrine