من و مشاور ـ سامانه جامع معرفی متخصصان سلامت‌­­روان

دسترسی راحت مراجعان به برنامه کاری شما

من‌ و مشاور، بستری را برای متخصصان حوزه سلامت‌‌روان فراهم كرده تا كاربران به‌راحتی به آن‌ها دسترسی پیدا كنند.

معرفی كارگاه‌‌ها یا دوره‌‌های آموزشی

من‌‌ و مشاور به‌‌‌راحتی به شما اجازه می‌‌دهد با ثبت كارگاه‌‌ها یا دوره‌‌های آموزشی‌‌تان،‌ دیگران را از برگزاری آن‌‌ها باخبر كنید.

قرار گرفتن در فهرست سخنران‌‌های حوزه سلامت‌‌روان

من‌‌ و مشاور به‌ شما این امكان را می‌‌دهد تا نام خود را در فهرست سخنران‌‌های حوزه سلامت‌روان ثبت كنید تا به‌‌راحتی توسط گروه هدف انتخاب شوید.

بی‌‌‌نیاز شدن از وب‌‌سایت شخصی

من‌‌ و مشاور، برای هر متخصص حوزه سلامت‌‌روان، مركز مشاوره یا مركز ترك‌‌اعتیاد، صفحه‌‌ای شخصی ایجاد می‌‌كند كه همه اطلاعات آن فرد یا مركز برای كاربران آن به‌‌راحتی قابل‌‌مشاهده خواهد بود.